สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับหัว
ตอน 17  อาการเมาเพราะกินอาหารที่มีพิษเบื่อเมา (1)

วันนี้ขอแนะนำ ๓ ขนาน

ขนานที่ ๑
    เอาเถารางจืดดอกม่วงฝนกับน้ำซาวข้าวให้กินสัก ๑ แก้ว จะทำให้อาเจียนเอาพิษนั้นออกมา แล้วให้ผู้ป่วยนอนพัก หากไม่มีเถา
ให้ใช้ใบที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป ๗-๑๐ ใบตำผสมกับน้ำซาวข้าวแทน

ขนานที่ ๒
    เอาใบข่อย ๑ กำมือ ข้าวสารเจ้า ๑ หยิบมือ ยาสองอย่างนี้ตำผสมกันให้ละเอียด ใส่น้ำลงพอควร คั้นยาเอาน้ำให้ได้สัก ๑ แก้ว
กินยานั้นจะทำให้อาเจียนพิษออกมา

ขนานที่ ๓
    เอารากโลดทะนงแดงฝนกับสุรากิน ๑ ช้อนชา ทำให้อาเจียนอย่างแรง ถอนพิษคนกินยาเบื่อ ยาเมา เมาเห็ด เมาหอยต่างๆได้ดี

(ติดตามตอนต่อไปอีก ๓ ขนาน)
            


       

 

         ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย