สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย


คุณอาจขาดน้ำและไม่รู้ตัว  ลองมาค้นหาว่า ร่างกายคุณต้องการน้ำแค่ไหน  และทำไมเราต้องดื่มน้ำมากขึ้นเมื่ออากาศข้างนอกร้อนมากขึ้น  ลองทำแบบทดสอบความรู้ดู


      1. คุณควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน
          ก.    ถูก
          ข.    ผิด


       คำตอบคือ  ผิด 
       เพราะยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนเพียงพอ  สถาบันทางการแพทย์แนะนำว่า ผู้ชายควรดื่มน้ำประมาณ 3.5 ลิตรต่อวัน และผู้หญิงประมาณ 2.5 ลิตรต่อวัน  ซึ่งรวมน้ำในอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่กิน  ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับน้ำเพียงพอยกเว้นแต่พวกเขาไปสัมผัสกับความร้อนมากเกินไป หรือออกกำลังกายเป็นเวลานาน

        2. เราได้น้ำจากอาหารปริมาณเท่าใด
            ก.    5 %
            ข.    10 %
            ค.    20 %
            ง.    50 %


        คำตอบคือ  20 %
        แอปเปิลหนึ่งลูกประกอบด้วยน้ำ 84 %  กล้วยมีน้ำ 74 %  บรอคโคลีมีน้ำ 91 % แม้แต่อาหารที่คิดว่าไม่ค่อยมีน้ำ เช่น ขนมปังอบมีน้ำ 33 %  เนื้อวัว 56 %  เนยแข็งอเมริกัน 39 %

        3. การออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อน ชื้น ทำให้ขาดน้ำได้ภายใน
            ก.    30 นาที
            ข.    45 นาที
            ค.    1 ชั่วโมง
            ง.    2 ชั่วโมง


        คำตอบคือ  30 นาที
        ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายในสภาพที่อากาศร้อนและชื้น นาน ก็สามารถทำให้ขาดน้ำได้  ดังนั้นไม่ควรออกกำลังกายหนักกลางแจ้ง เมื่อมีอากาศร้อนและชื้นมากไป  คุณอาจต้องพักนานขึ้น ลดเวลาการออกกำลังกายลง หรือลดระดับความเข้มข้นลง และแต่งกายให้เหมาะสม

         4. ในขณะออกกำลังกาย ผู้คนส่วนใหญ่ควรพักเพื่อดื่มน้ำทุก
             ก.    5 นาที
             ข.    20 นาที
             ค.    40 นาที
             ง.    1 ชั่วโมง


         คำตอบคือ 20 นาที
         คนส่วนใหญ่จะไม่ขาดน้ำเมื่อดื่ม 140 -300 มิลลิลิตร ทุก 20 นาที  แต่ทั้งนี้ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำหนักมากน้อยเพียงใด  อยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง  อายุ เพศ และน้ำหนัก

         5. เครื่องดื่มต่อไปนี้ อะไรที่ทำให้ขาดน้ำได้มากที่สุด
             ก.    แอลกอฮอล์
             ข.    กาแฟ
             ค.    น้ำอัดลมที่มีรสหวาน
 
         คำตอบคือ  แอลกอฮอล์
         เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ขาดน้ำได้มากที่สุด  กาแฟและเครื่องดื่มกาเฟอีนอื่นๆทำให้ปัสสาวะบ่อย แต่ไม่ขาดน้ำเพราะปริมาณของน้ำที่อยู่ในกาแฟ  น้ำผลไม้ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานต่างๆ ทำให้ร่างกายได้รับน้ำ  น้ำเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุด เพราะไม่มีแคลอรี่ที่เกินจำเป็น

   
  
น้ำกับร่างกาย ตอนที่ 1
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.