ประวัติและความเป็นมาของพุทธศาสนาและการนวดไทย
ตอนที่ 5 พระไตรปิฎก เล่มที่ 7  พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2
สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายให้สีตะโพกด้วยกระดูกแข้งโค ให้นวดตะโพก มือ
หลังมือ เท้า หลังเท้า ขาอ่อน หน้า ริมฝีปาก ด้วยไม้มีสัณฐานดุจคางโค ..
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

คู่มือเล่มนี้ เป็นการแนะแนวการเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความรู้ ความสามารถทักษะ เทคนิควิธีการนวด ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการนวดไทย เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ การสอบประเมินความรู้ เป็น "หมอนวดไทย" ตามแบบแผน และวิธีปฎิบัติ ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายวิชาชีพ

ตอนที่ 24 การแพทย์ดั้งเดิมของไทย ในยุคกรุงศรีอยุธยา(ตอนจบ)
ลาลูแบร์ได้เขียนจดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้งกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอนหนึ่งได้กล่าววิจารณ์การแพทย์แผนไทยในสมัยอยุธยาว่า..
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

เรื่องเด่นทุกวันพระ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด