สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับหัว

ตอนที่ 11  ปวดหัวจากความดันโลหิตสูง

 
ขนานที่ 1
    เอาขึ้นฉ่ายสดทั้งต้น 1 กำมือ ตำคั้นเอาน้ำกิน (ให้ทำกินได้เพียงครั้งเดียว ห้ามทำกินซ้ำ เพราะจะทำให้ความดันลดลงมากเกินไป) 

ขนานที่ 2 
    เอาใบมะยมแก่ทั้งก้านและใบ 1 กำมือ ต้มกับน้ำตาลกรวดกินต่างน้ำ 

ขนานที่ 3
    ใช้กาฝากมะม่วงทั้งต้นต้มกินต่างน้ำ 


 
            


       

 

         ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย