สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

น้ำกับร่างกาย ตอนที่ 3
     คุณอาจขาดน้ำและไม่รู้ตัว  ลองมาค้นหาว่า ร่างกายคุณต้องการน้ำแค่ไหน  และทำไมเราต้องดื่มน้ำมากขึ้น
เมื่ออากาศข้างนอกร้อนมากขึ้น  ลองทำแบบทดสอบความรู้ดู (และจะให้สนุกยิ่งขึ้น ควรปิดคำตอบก่อน)

11.    คุณไม่สามารถดื่มน้ำมากเกินไปในระหว่างออกกำลังกาย
        ก.    จริง
        ข.    ไม่จริง

คำตอบคือ  ไม่จริง
    เราอาจดื่มน้ำมากเกินไป  ไตที่แข็งแรงในผู้ใหญ่สามารถกรองน้ำ 20-1,000 ลิตรต่อชั่วโมงการกินน้ำมากเกินไป โดยเฉพาะ
ในเวลาสั้น  เป็นอันตราย  อาการของภาวะน้ำมากเกินไป ได้แก่ น้ำหนักเพิ่ม มีลมในท้อง คลื่นไส้อาเจียน  การมีภาวะน้ำเป็นพิษ
จะทำให้โซเดียมในเลือดต่ำลง ซึ่งทำให้ปวดศีรษะ สับสน ชัก และหมดสติ
    ผู้อำนวยการทางการแพทย์ของสมาคมวิ่งมาราธอน แนะนำให้นักกีฬาดื่มน้ำไม่เกิน 880 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระหว่างการออก
กำลังกายที่ยืดเวลาออกไป

12.    น้ำช่วยให้ร่างกาย
         ก.    ขจัดของเสีย
         ข.    นำสารอาหารไปที่ต่างๆ ของร่างกาย
         ค.    ลดแรงกระแทกของข้อ
         ง.    ทั้งหมด

คำตอบคือ  ทั้งหมด
    ร่างกายของเรามีน้ำในทุกๆ เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  ช่วยในการนำสารอาหารไปที่ต่างๆ กำจัดของเสีย ทำให้อุณหภูมิอยู่ใน
ระดับที่ถูกต้อง หล่อลื่นและลดแรงกระแทกที่ข้อ  ทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น และอื่นๆ อีกมาก

13.    อะไรเป็นสัญญาณเริ่มแรกของอาการขาดน้ำ
        ก.    หิวน้ำ
        ข.    หายใจช้าลง
        ค.    ชีพจรเต้นช้าลง
        ง.    ทั้งหมด

คำตอบคือ หิวน้ำ
    อาการหิว กระหายน้ำเป็นอาการเตือนเริ่มแรกที่แสดงว่าคุณกำลังขาดน้ำ  แต่อย่าเพิ่งเชื่ออาการหิวน้ำเพียงอย่างเดียว  อาการแสดงอื่นๆ
เช่น อ่อนเพลีย ผิวหนังแดง หายใจเร็ว ชีพจรเต้นเร็ว และมีปัญหาในการออกกำลังกาย  อาการถัดมาได้แก่ อ่อนแรง มึนงง และหายใจแรง
ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังขาดน้ำ ควรย้ายไปอยู่ที่อากาศเย็นและดื่มน้ำ ดื่มน้ำช้าๆ การดื่มเร็วเกินไปจะกระตุ้นการขับปัสสาวะ ทำให้ได้รับน้ำน้อยลง

14.    น้ำดีเท่ากับเครื่องดื่มนักกีฬาที่มีเกลือแร่ สำหรับการทำให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ
        ก.    จริง
        ข.    ไม่จริง

คำตอบคือ  จริง
    น้ำเพียงพอสำหรับการให้น้ำกับร่างกาย ยกเว้นแต่คุณออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลานาน  นักกีฬานิยมที่จะดื่มน้ำแทนที่ประมาณครึ่งหนึ่ง
และดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่อีกครึ่งหนึ่ง  เครื่องดื่มเกลือแร่ทดแทนน้ำได้มากกว่าเนื่องจากนักกีฬาติดใจรสชาติมากกว่าน้ำเปล่า

15.    ร่างกายประกอบด้วยน้ำเท่าไหร่
        ก.    15 % - 35 %
        ข.    35 % - 55 %
        ค.    55 % - 75 %
        ง.    75 % - 95 %

คำตอบคือ 55 % - 75 %
    ร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำ ประมาณ 55 % - 75 %  ซึ่งคิดเป็นน้ำ 45 - 54 ลิตรในร่างกาย
    น้ำประกอบเป็นเลือดประมาณ 83 %  กล้ามเนื้อ 73 % ไชมันในร่างกาย 25%  และกระดูก 22%

ขอบคุณภาพ http://www.keepspinning.net/article/19