สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับหัว

ตอนที่ 12  ปวดหัวเรื้อรัง


     คนที่ปวดหัวบ่อยๆ อาจเป็นเพราะมีโรคเรื้อรังประจำตัวหรือขาดอาหาร การกินอาหารให้ถูกต้องครบส่วนและ
นอนหลับให้เพียงพอจะช่วยได้มาก
     ส่วนสมุนไพรที่ใช้ : ให้เอาแก่นขี้เหล็ก ผักเสี้ยนผี ต้นแมงลัก ตัวยาทั้ง 3 อย่างนี้ เอาหนักอย่างละเท่ากัน 
ต้มกับน้ำ 3 ส่วน เคี่ยวให้เหลือน้ำ 1 ส่วน กินวันละ 4-5 ครั้ง ครั้งละครึ่งถึงหนึ่งแก้ว
 
                   
                   แก่นขี้เหล็ก                                 ผักเสี้ยนผี                                ต้นแมงลัก


 ขอบคุณภาพ : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

            


       

 

         ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย