สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับหัว

ตอนที่ 14  ปวดหัวข้างเดียว

แนะนำการดูแลดังนี้

ขนานที่ 1
    กินกาแฟหรือชาแก่มากๆ 1 แก้ว ให้นอนในที่มืดและเงียบ คลายกล้ามเนื้อทุกส่วน และพยายามทำจิตใจให้สงบ
อย่าครุ่นคิดถึงปัญหาใดๆ 

ขนานที่ 2
    เอาใบข่อย ,ใบตำลึง , ข้าวสารอย่างละ 1 กำมือ ตำให้ละเอียดผสมน้ำพอเปียก เอาน้ำทาผมให้เปียกอยู่เสมอ 
ประมาณครึ่งชั่วโมง อาการปวดจะทุเลาขึ้น

ขนานที่ 3
    ใช้รากบวบกลม หรือบวบเหลี่ยมสด หนัก 1 ขีด (100 กรัม) ต้มน้ำใส่เกลือกิน 


            


       

 

         ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย