สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับหัว
ตอน 18  อาการเมาเพราะกินอาหารที่มีพิษเบื่อเมา (2)

วิธีทำ : เอาผักบุ้งสัก 1 กำมือ ต้มผสมน้ำตาลต้มน้ำ 3 เอา 1
วิธีใช้ : ให้กิน 1 แก้ว แต่ถ้ามีอาการหนักพอต้มเดือดแล้วให้กินก่อนก็ได้ แล้วต้มต่อไปรอจนยาได้ที่จึงกินซ้ำอีกที
            


       

 

         ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย