สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

โรคเกี่ยวกับผม
ตอนที่ 4 รังแคคัน
..

ขนานที่ 1
    หาบวบอ่อนๆ มา 1 ลูก ปอกเปลือกออก หั่นเป็นท่อนๆ แล้วเอามาทาที่ศีรษะจนหมด ทิ้งไว้สัก 15 นาที จึงล้างออก

ขนานที่ 2
    ใช้ผ้าจุ่มลงในน้ำส้มสายชูสักเล็กน้อย แล้วเช็ดให้ทั่วศีรษะ ทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออก ทำก่อนนอน

ขนานที่ 3
    เอาบวมขมแก่ๆ สัก 2-3 ลูก กะเทาะเปลือกออกเสีย ราดผมให้เปียกชุ่ม เอาบวบที่กระเทาะเปลือกออกแล้ว
เหลือแต่ซังขยี้บนศีรษะให้ทั่ว จะเกิดฟองเหมือนแชมพูสระผมทั่วไป ทิ้งไว้สัก 15 นาที แล้วล้างออก ทำเวลาจะสระผม
ทำสัก ๓ ครั้ง รังแคจะหาย
    อีกวิธีหนึ่ง ให้เอาบวบขมแก่ๆ มา 1 ลูก หักออกสองท่อน ใช้ถูศีรษะให้ทั่วจนหมดบวบทั้ง 2 ท่อน ทิ้งไว้สักครู่
แล้วเอาน้ำฟอกศีรษะให้สะอาด
ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน
ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย