สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับผม

ตอนที่ 7  ยาสระผม

    สมุนไพรที่ใช้แทนแชมพูเป็นสมุนไพรที่มีสารพวกซาโปนิน ซึ่งเป็นสารที่เมื่อตีกับน้ำแล้วเกิดฟองเหมือนฟองสบู่และชะล้าง
สิ่งสกปรกออกจากผมได้ ที่นิยมใช้กันในสมัยก่อนคือฝักส้มป่อยแก่

    วิธีใช้ เอาฝักแก่และแห้ง 4-8 ฝัก หักและตีกับน้ำ 1 ลิตร ใช้สระผม
    สมุนไพรอีกอย่างหนึ่งคือมะกรูด วิธีใช้คือ ใช้น้ำเปล่าเคล้าเส้นผมจนเปียกดี แล้วใช้มะกรูดลูกใหญ่ๆ แก่ๆ 1 ลูกผ่าซีกบีบเอาน้ำ
ใส่ผม นวดศีรษะให้ทั่วประมาณ 4-5 นาที แล้วล้างน้ำออกให้หมด
    ถ้าต้องการได้รับประโยชน์จากมะกรูดเต็มที่ ให้ย่างหรือเผามะกรูดให้นิ่มเสียก่อน แล้วเอามาขยำในน้ำอุ่นๆ จนละเอียดดีแล้ว
กรองเอาน้ำที่ได้นี้มานวดผมเช่นเดียวกับข้างต้น น้ำมันจากผิวมะกรูดช่วยบำรุงเส้นผมได้ดีมาก
ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย