สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับผม

ตอนที่ 8  กำจัดเหา

          ขอแนะนำสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆ มาใช้กำจัดไข่เหาบนหนังศีรษะ

ขนานที่ 1
          เอาใบน้อยหน่ามา 5-8 ใบ โขลกให้ละเอียดผสมน้ำและทาผมให้ทั่ว เอาผ้าคลุมไว้สักครึ่งชั่วโมงจึงล้างน้ำออก
ฟอกด้วยยาสระผมอีกครั้งหนึ่ง แล้วใช้หวีซี่ถี่ๆ สางเอาตัวและไข่เหาออก
          ข้อควรระวัง : อย่าให้น้ำน้ำน้อยหน่าเข้าตา เพราะจะแสบตามาก

ขนานที่ 2
          เอาใบสะเดาแก่ๆ สัก 2-3 กำมือ โขลกให้ละเอียดผสมน้ำพอเหลวนิดหน่อย ทาผมให้ทั่ว ปล่อยให้แห้งแล้วค่อย
สระผมด้วยแชมพู

ขนานที่ 3
          เอาผลมะกรูดใบใหญ่ที่แก่จัดน้ำมาก นำไปเผาไฟหรือย่างไฟให้สุก ทิ้งไว้ให้เย็น เอามาคลึงให้มีน้ำมากๆ ผ่าครึ่ง
บีบน้ำลงบนหัวขยี้ให้ทั่ว ใช้หวีถี่ๆ สางเส้นผมจะมีไข่เหาติดออกมา ทำสัปดาห์ละครั้ง ทำทั้งหมด 3 ครั้ง
ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย