สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ความมุ่งหมายการนำเสนอความรู้นี้ เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองในครัวเรือน หรือชุมชน

โรคเกี่ยวกับหัว

ตอนที่ 1  ชันนะตุ

  เกิดจากติดเชื้อรา หนังหัวเป็นตุ่มแผลพุพอง มีน้ำเหลืองไหล

ขนานที่ 1
    สระผมเด็กทุกวันตอนเช้าด้วยสบู่ แล้วเอาน้ำมันมะพร้าวทาตรงชันนะตุทุกวัน เช้า-เย็น น้ำมันจะละลายชันนะตุจนหลุดออก

ขนานที่ 2
    ใช้หัวขมิ้นชันตำผสมน้ำมะนาวทาทุกวัน วันละ 2-3 ครั้ง

ขนานที่ 3
    เอาขมิ้นชันขนาดเท่า 2 ข้อนิ้วกลาง 1 ชิ้น เนื้อมะพร้าวแก่ขนาดเท่านิ้วชี้ 2 ชิ้น ใบมะลิ 1 กำมือ ยาทั้งหมดตำรวมกัน
ให้ละเอียดเอาน้ำยาที่ได้แต้มหัวชันนะตุวันละ 2-3 ครั้ง จะทำให้แผลตกสะเก็ดเร็ว ใช้สบู่สระผมเด็กทุกวันตอนเช้าด้วย

         ข้อมูลจาก "คู่มือสมุนไพรน่าใช้ เล่ม 1" โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิสุขภาพไทย