สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.


ตอนที่ 9
เส้นประธานสิบแต่ละเส้นที่สัมพันธ์กับอาการต่างๆ
                                                                  


  
เส้นสุขุมัง

                                                           แผนรูปหงาย

                             ด้านขวา                                                       ด้านซ้าย
                    
                 ๑) แก้ไอเพื่อเสมหะ                                                ๑๐) แก้ลมอาเจียร
                 ๒) แก้ลมทำให้หอบ                                                ๑๑) แก้มือบวม
                 ๓) แก้ลมทำให้เหนื่อย                                             ๑๒) แก้ลมอุจารมีกลิ่นร้าย
                 ๔) แก้ลมเพื่อลง                                                    ๑๓) แก้ลมให้ปวดอุจจาระ
                 ๕) แก้ลมสอึก                                                       ๑๔) แก้ลมกองอุจารธาตุ
                 ๖) แก้ลมทำให้สอื้น                                                ๑๕) แก้บวมเข่าเพื่อลม
                 ๗) แก้อาโปกำเริบ                                                  ๑๖) แก้ลมเมื่อยเบื้องต่ำ
                 ๘) แก้ลมให้ลงท้อง                                                ๑๗) แก้ลมบวมเท้า
                 ๙) แก้ลมเท้าเย็น                                                   ๑๘) แก้ลมกองอะติสาร                                                                                แผนรูปคว่ำ

                                            ด้านขวา                                                            ด้านซ้าย
                          ๑) แก้ลมให้หายใจขั้ง                                  ๑๐) แก้ลมให้เหนื่อย
                          ๒) แก้ลมให้เรอ                                         ๑๑) แก้ลมสอึก
                          ๓) แก้ลมให้หอบ                                       ๑๒) แก้ราก
                          ๔) แก้โสภะโรค                                         ๑๓) แก้ลงโลหิต
                          ๕) แก้มูกเลือด                                          ๑๔) แก้ปวดเป็นบิด
                          ๖) แก้อุจารธาตุพิการ                                   ๑๕) แก้ลงอะติสารโรค
                          ๗) แก้บวมอะติสาร                                      ๑๖) แก้บวมเท้าทั้งสอง
                          ๘) แก้กระหายน้ำ                                       ๑๗) แก้ลมคูถทวารตึง
                          ๙) แก้ร้อนเกินกำหนด                                  ๑๘) แก้ปวดท้องสุขุมัง

( ติดตามในตอนที่ 10 )
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกันยายน 2555