สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

น้ำกับร่างกาย ตอนที่ 2
     คุณอาจขาดน้ำและไม่รู้ตัว  ลองมาค้นหาว่า ร่างกายคุณต้องการน้ำแค่ไหน  และทำไมเราต้องดื่มน้ำมากขึ้น
เมื่ออากาศข้างนอกร้อนมากขึ้น  ลองทำแบบทดสอบความรู้ดู (และจะให้สนุกยิ่งขึ้น ควรปิดคำตอบก่อน)

6.    ปริมาณของน้ำที่ร่างกายต้องการเพื่อไม่ให้ขาดน้ำขึ้นกับ
       ก.    อายุของคุณ
       ข.    สุขภาพของคุณ
       ค.    อากาศ
       ง.    ทั้งหมด

คำตอบคือ  ทั้งหมด
    อายุ:เด็กต้องการน้ำมาก  เด็กขาดน้ำได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุอาจต้องการน้ำมากกว่าเนื่องจากสภาวะทางสุขภาพ
หรือเพราะสูญเสียความรู้สึกกระหายน้ำ
    เพศ:ผู้ชายต้องการน้ำมากกว่าผู้หญิง (และผู้หญิงท้องต้องการน้ำมากกว่าผู้หญิงทั่วไป)
    น้ำหนัก:ผู้ที่มีน้ำหนักร่างกายมากกว่า จะต้องการน้ำมากกว่า
    สุขภาพ:ผู้ที่เป็นเบาหวาน โรคไต จะทำให้ร่างกายต้องการน้ำมาก
    สิ่งแวดล้อม:ร่างกายจะต้องการน้ำมากขึ้นถ้าอากาศร้อน ชื้น หรือหนาวเย็น  และในที่สูง

7.    ร่างกายของผู้ใหญ่จะสูญเสียน้ำตามธรรมชาติวันละเท่าไหร่
       ก.    1 ถ้วย
       ข.    2 ถ้วย
       ค.    5 ถ้วย
       ง.    10 ถ้วย

คำตอบคือ 10 ถ้วย
    ร่างกายเสียน้ำประมาณ 10 ถ้วยหรือมากกว่าทุกวัน  เพียงแค่ใช้ชีวิต หายใจ เหงื่อออก ปัสสาวะ เป็นต้น  การกินและ
ดื่มจะช่วยร่างกายให้ได้รับน้ำ

8.    คุณอาจขาดน้ำถ้าปัสสาวะเป็นสี
       ก.    น้ำ
       ข.    น้ำมะนาว
       ค.    น้ำแอปเปิลที่เข้มข้น(น้ำชาเข้มข้น)
       ง.    น้ำส้ม

คำตอบคือ  น้ำแอปเปิลที่เข้มข้น (น้ำชาเข้มข้น)
    ให้ดูสีของน้ำปัสสาวะ  ถ้าปัสสาวะเข้มมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีภาวะขาดน้ำมากขึ้นเท่านั้น  ถ้าปัสสาวะใสแสดงว่ามีน้ำเพียงพอ

9.    การดื่มน้ำช่วยให้ลดน้ำหนักได้
       ก.    จริง
       ข.    ไม่จริง

คำตอบคือ  จริง
    น้ำสามารถช่วยให้น้ำหนักร่างกายลดลง  มีการศึกษาพบว่า การดื่มน้ำจะทำให้คนกินและดื่มแคลอรี่น้อยลง อาจเพราะมีน้ำ
เข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหาร  การศึกษาทั้งสองเป็นการศึกษาระยะสั้น ซึ่งยังไม่รู้ว่าผลระยะยาวเป็นอย่างไร

10.    คุณควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวที่มีโซเดียมเมื่อคุณพยายามให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ
         ก.    จริง
         ข.    ไม่จริง

คำตอบคือ  ไม่จริง
    โซเดียมเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเมื่อคุณต้องการน้ำ ไม่ว่าก่อนหรือหลังออกกำลังกาย  เครื่องดื่มนักกีฬาจึงมีไนโตรเจนสูง
ซึ่งเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ร่างกายสูญเสียขณะออกกำลังกาย  เครื่องดื่มและของขบเคี้ยวที่มีโซเดียมยังกระตุ้นให้กระหายน้ำและ
ช่วยให้คุณได้รับน้ำเพียงพอ  แต่เกลือที่มากเกินไปสามารถทำให้ความดันเลือดขึ้นสูงและทำให้สภาพของหัวใจแย่ลงในบางคน

ขอบคุณภาพ http://www.keepspinning.net/article/19