สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

เสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 15
"ป่วยเพราะกรรมจริงหรือ?"
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

การเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๑๕
วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐-๑๗.๑๕ น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

จัดโดย
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
สมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท
เครือข่ายพุทธิกา
มูลนิธิสุขภาพไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ดำเนินรายการโดย
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ     มูลนิธิสุขภาพไทย