สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

เสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 16
"การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา กับพุทธศาสนา"
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

การเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๑๖
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข

จัดโดย
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
มูลนิธิสุขภาพไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วิทยากรโดย
นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์

ดำเนินรายการโดย
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ     มูลนิธิสุขภาพไทย

หมายเหตุ :
เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่การถ่ายทอดสดบางช่วงเสียงหายไป
ท่านสามารถฟังเสียงการเสวนาได้ที่นี่..คลิก