สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

เสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๑๘
เห็ด เป็นอาหารและยา
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

การเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๑๘
เรื่อง เห็ด เป็นอาหารและยา
วันพฤหัสฯที่ ๑๐ พฤษภาคมคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารสวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข

จัดโดย
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)

วิทยากรโดย
ดร.อุษา กลิ่นหอม
นักชีววิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ผู้เขียนหนังสือ 57 เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน

ดำเนินรายการโดย
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ     มูลนิธิสุขภาพไทย