สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ขอแนะนำ..คู่มือเตรียมตัวสอบวิชาชีพ การนวดไทย สาย ก
..
คู่มือเล่มนี้ เป็นการแนะแนวการเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิควิธีการนวด
ให้ผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการนวดไทย เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ การสอบประเมินความรู้
เป็น "หมอนวดไทย" ตามแบบแผน และวิธีปฎิบัติ ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายวิชาชีพ
..
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่.. คุณฉวีวรรณ
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)
โทร 0 2412 3507-8, โทรสาร 0 2412 3508
มือถือ 08 0660-1660