สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

        
เส้นประธานสิบแต่ละเส้นที่สัมพันธ์กับอาการต่างๆ

๑. เส้นปิงคลา

                                                            แผนรูปหงาย
                             ด้านขวา                                                            ด้านซ้าย
                     ๑) แก้ปวดกระหมับ                                                 ๑๐) แก้กล่อนลงฝัก
                     ๒) แก้สบักจม                                                       ๑๑) แก้เตโชให้ออก
                     ๓) แก้หาวเรอ                                                       ๑๒) แก้เมื่อยสันน่าแข้ง
                     ๔) แก้หูหนักข้างขวา                                               ๑๓) แก้เท้าสทก
                     ๕) แก้คัดจมูก                                                       ๑๔) แก้กล่อนลงแข้ง
                     ๖) แก้นมหลง                                                       ๑๕) แก้สะคริวชัก
                     ๗) แก้ฝีในนม                                                       ๑๖) แก้กล่อนหลง
                     ๘) แก้น้ำนมไม่มี                                                    ๑๗) แก้อะโทคมาวาตให้อ่อน
                     ๙) แก้เมื่อยขา                                                      ๑๘) แก้ไหวตัวมิได้


ตอนที่ 5
เส้นประธานสิบแต่ละเส้นที่สัมพันธ์กับอาการต่างๆ
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกันยายน 2555
( ติดตามในตอนที่ 6 )
                                          แผนรูปคว่ำ

                         ด้านขวา                                             ด้านซ้าย
            ๑) แก้ปวดหน้าผาก                          ๑๐) แก้จับให้ร้อน
            ๒) แก้มัวจักษุ                                ๑๑) แก้สะท้านร้อนสะท้านหนาว
            ๓) แก้คลื่นเหียน                             ๑๒) แก้เมื่อยเอว
            ๔) แก้หายใจขัด                             ๑๓) แก้ขัดเข่า
            ๕) แก้แน่นอก                                ๑๔) แก้เมื่อยสันน่าแข้ง
            ๖) แก้ร้อนอก                                 ๑๕) แก้สคริวชักกลางเท้า
            ๗) แก้จุกอก                                  ๑๖) แก้ลมขัดเท้า
            ๘) แก้ลมปัศบาศ์                             ๑๗) แก้ร้อนหลังเท้า
            ๙) แก้จับให้หนาว                            ๑๘) แก้ขัดเบา