สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

       

เส้นกาลทารี

                                                           แผนรูปหงาย

                             ด้านขวา                                                       ด้านซ้าย
                    
                     ๑) แก้ขบไหล่ให้หิว                                          ๑๐) แก้ขัดไหล่ให้ยอก
                     ๒) แก้เมื่อยไหล่                                              ๑๑) แก้ไหล่ลดยกมิได้
                     ๓) แก้ร้อนฝ่ามือยิ่งนัก                                       ๑๒) แก้มือตายให้เย็น
                     ๔) แก้ปลายมือเหน็ดขา                                     ๑๓) แก้ตลอดปลายมือ
                     ๕) แก้ปัฏวิธาตุให้ผูก                                        ๑๔) แก้อะโทคมาวาต
                     ๖) แก้ขัดข้อมือข้อศอก                                     ๑๕) แก้ข้อศอกงอมิได้
                     ๗) แก้อาโปพิกาน                                           ๑๖) แก้เท้าตายยกมิขึ้น
                     ๘) แก้เท้าตาย                                               ๑๗) แก้อำมะภาทธิ์
                     ๙) แก้อันทภาหธิ์                                            ๑๘) แก้ให้เตโชออก

ตอนที่ 7
เส้นประธานสิบแต่ละเส้นที่สัมพันธ์กับอาการต่างๆ
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกันยายน 2555
( ติดตามในตอนที่ 8 )
                                              แผนรูปคว่ำ

                         ด้านขวา                                                          ด้านซ้าย

           ๑) แก้ลมให้ไหล่ตาย                                ๑๐) แก้สันนิบาตโลหิต
           ๒) แก้ลมดูดสบัก                                     ๑๑) แก้แขนซ้าย/ขวาตาย
           ๓) แก้ลมสบักตาย                                   ๑๒) แก้ปัฏวิธาตุพิกาน
           ๔) แก้เจ็บหลัง                                       ๑๓) แก้อาโปธาตุถอย
           ๕) แก้ลมให้แสบอก                                 ๑๔) แก้ตะโพกตาย
           ๖) แก้วาโยธาตุพิการ                                ๑๕) แก้ลมเจ็บเอว
           ๗) แก้เตโชธาตุถอย                                 ๑๖) แก้ลมอันทภาทธิ์
           ๘) แก้ลมให้แขนตาย                               ๑๗) แก้น่องสั่นมิหยุด
           ๙) แก้อันทพฤกษ์                                   ๑๘) แก้งออยู่เพื่อสะคริว