สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

     
    วัดคลองคางตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านบึงเสนาท หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
    พระสุทัศน์  ธรรมะธีโป รองเจ้าอาวาส ผู้ริเริ่มนำแพทย์แผนไทยมาให้บริการในวัดเห็นว่าพระส่วนใหญ่สุขภาพไม่ดี อาหารที่ฉันเลือกไม่ได้แล้วแต่ญาติโยมจะนำมาถวาย พระมีภาวะเจ็บป่วยบ่อย ท่านจึงไปดูต้นแบบการให้บริการด้านแพทย์แผนไทยที่วัดหนองหญ้านาง จังหวัดอุทัยธานี  ที่วัดคลองคางนี้ท่านได้เริ่มทำห้องอบสมุนไพรขึ้นเพียง ๑ ห้อง เพื่อให้พระในวัดได้อบสมุนไพร  เปิดได้เพียงแค่ ๓ วัน ชาวบ้านในละแวกนั้นก็ขอมาอบสมุนไพรด้วย ทำให้พระไม่มีที่อบยา จึงต้องขยายห้องเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทั้งชาวบ้านและพระได้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
จากการบอกปากต่อปากทำให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นทำให้ต้องขยายห้องอบเพิ่มเติม ทำแบบมั่นคงถาวรมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบันขยายทั้งหมด  ๕ ห้อง สำหรับผู้หญิง ๒ ห้อง ผู้ชาย ๒ ห้อง และห้องสำหรับพระสงฆ์ ๑ ห้อง 
    นอกจากเปิดอบสมุนไพรแล้วยังเปิดให้มีการนวดผ่อนคลายในวัดด้วย  มีการสร้างศาลานวดเล็กๆ ๙ หลัง และศาลารวมอีก ๑ หลัง มีหมอนวดทั้งหมด ๒๓ คน ชาย ๖ คน หญิง ๑๗ คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานวด 
การใช้หลักพุทธศาสนาในการดำเนินการ
    การเปิดให้บริการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาดังกล่าวพระสุทัศน์และคณะกรรมการวัดเห็นว่าเป็นวิธีการดึงคนให้เข้าวัดและถือเป็นการให้ทาน ช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากทุกข์ จากโรคภัยไข้เจ็บ แม้พระจะได้มีหน้าที่โดยตรง แต่ถือเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านทางหนึ่ง พระไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้เหมือนในอดีต พระต้องมีบทบาททางสังคมด้วย ดังนั้นการเปิดให้บริการอบสมุนไพรหรือนวดจึงเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านประเภทหนึ่งโดยใช้ความรู้จากภูมิปัญญาที่มี 
    ทั้งนี้พระสุทัศน์เห็นว่าวัดและพระเป็นเสมือนที่พึ่งของประชาชน ดังนั้นเมื่อเห็นคนมาวัดแล้วหายป่วยกลับไปก็พอใจ สุขใจ ทำเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านที่ไร้ที่พึ่ง ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ ถ้าทำเป็นธุรกิจเมื่อไหร่ก็อยู่ไม่รอด เพราะคนไม่ศรัทธา
    "ตั้งแต่เปิดให้บริการมา ๕-๖ ปี ทางวัดไม่เคยหยุดให้บริการ เปิดให้บริการทุกวันเพราะเป็นการอนุเคราะห์ สงเคราะห์คนที่มาจากที่ไกลๆ ตามเจตนาของพระอาจารย์ทำเพื่อให้เป็นทานบารมี ตามหลักของพุทธศาสนา คนมาที่นี่หายจากโรคเยอะ คนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็หาย การทำแบบนี้ถือเป็นการช่วยเหลือคนที่ไม่มีทางรักษา"

          

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย  ตอนที่ ๒ วัดคลองคาง
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ