สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

วัดศรีจุ่ม (ดอยกิ่ว)
ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประวัติวัด
    วัดศรีจุม เดิมเป็นสำนักสงฆ์ชื่อสำนักสงฆ์ดอยกิ่ว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านดอยกิ่ว หมู่ ๙ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหลวงพ่อปั๋น ถาสุขโถ อยู่ประจำสำนักสงฆ์แห่งนี้ จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ.๒๕๔๘ วัดเหลือพระ
อยู่เพียง ๑ รูป จนกระทั่งพระครูสังฆรัต สมทรัพย์ รัตนวโล บวชจำพรรษาเมื่อปี ๒๕๕๐ จึงได้เริ่มพัฒนาและขอตั้งให้เป็นวัด
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖  

ประวัติการดำเนินการแพทย์แผนไทย
    วัดศรีจุมเริ่มดำเนินการเรื่องการการอบสมุนไพรในวัดเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๘ และนวดแผนไทยในปีพ.ศ.๒๕๕๙
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ๑) ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ทั่วไปและพระสงฆ์ที่อาพาธ ๒) สร้างกิจกรรมเพื่อให้ญาติโยมเข้าวัด
๓) ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน 
    สำหรับผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มีอาการ ปวดเมื่อยทั่วไป  ผู้ที่ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรในพื้นที่อำเภอเมือง
จำนวนผู้ใช้บริการประมาณ ๒๐-๓๐ คนต่อเดือน

หลักการพุทธศาสนากับการดำเนินการแพทย์แผนไทย
    สำหรับแนวคิดตามหลักพุทธศาสนานั้น วัดใช้หลักของการทำทานแก่ผู้ที่เจ็บป่วยเพื่อให้พ้นทุกข์ทางกาย โดยใช้หลัก ตามหลักการในอดีตของพระพุทธเจ้าในการใช้ธรรมชาติบำบัด สมุนไพรบำบัดเยียวยาความเจ็บป่วยทางกาย  ซึ่งถือว่าเป็น
บทบาทของพระในการช่วยเหลือคน ถือเป็นการรักษาด้วยปัญญา หลักของเหตุผล 
    ทั้งนี้การดำเนินการของวัดยึดหลักของพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนพ้นทุกข์ด้วยปัญญา พระครูฯ ให้มุมมองว่าธรรมมะคือธรรมชาติ
ดังนั้นการบำบัดทุกข์ที่วัดดำเนินการจึงเน้นหลักธรรมชาติ  สถานที่ธรรมชาติ ร่มรื่น สะอาดสะอ้าน เหล่านี้มีผลทำให้คนที่เข้ามา
ได้สบายใจ และสบายกายจากการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย 

          

บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย 
ตอนที่ ๕ วัดศรีจุ่ม (ดอยกิ่ว)
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

   เรื่องเด่นทุกวันพระ