สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย


1.สมองของเราสามารถสนใจหรือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรือไม่  เช่น อ่านหนังสือ เล่นไลน์ ดูทีวีในเวลาเดียวกัน
คำตอบคือ ไม่ได้
     สมองสามารถจดจ่อหรือทำงานได้ทีละอย่างเท่านั้น  แต่สามารถเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสนใจอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
เพียงชั่วเสี้ยววินาที  ทำให้เราเข้าใจว่า สมองสามารถทำงานหรือจดจ่อหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

2.สมองที่ใหญ่จะทำให้ฉลาดมากขึ้น
คำตอบคือ ไม่จริงเสมอไป
    จริงที่ว่าสมองของมนุษย์ปัจจุบันใหญ่กว่าสมองของมนุษย์ยุคโบราณ  ทำให้เราสามารถพูดภาษาที่เป็นนามธรรมและ
ซับซ้อนได้  คิด และจำสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่ได้ขึ้นกับความใหญ่ของสมองเพียงอย่างเดียว  เพราะวาฬมีสมองหนัก
ถึง 8 กิโลกรัม  ช้างมีสมองหนัก 5 กิโลกรัม  แต่ก็ไม่ได้ฉลาดเท่ามนุษย์

3.ไอสไตน์มีสมองต่างจากคนปกติทั่วไป
คำตอบคือ  ไม่จริง
    ไอสไตน์มีสมองที่มีน้ำหนักน้อยหรือเล็กกว่าปกติทั่วไป  แต่กลีบสมองด้านข้างจะกว้างกว่าปกติ 15 %

4.การฝึกสมาธิจะเพิ่มความสามารถในการจดจ่อ สนใจ และการตัดสินใจดีขึ้น
คำตอบคือ  จริง
    จากการทำเอกซเรย์สมองของพระภิกษุในพุทธศาสนา พบว่าเป็นเรื่องจริง  และที่บวชนาน ฝึกสมาธิดี จะพบว่าสมอง
มีการจัดระบบดีขึ้น

5.สมองซีกซ้ายจะควบคุมการทำงานกล้ามเนื้อด้านขวา
คำตอบคือ  ถูกต้อง

6.ยิ่งใช้สมองมาก สมองยิ่งแข็งแรง
คำตอบคือ  จริง
    เมื่อเราสูงวัยขึ้น เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น ทำกับข้าว เล่นเกมส์ วาดภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ การออก
กำลังกายก็เป็นการบริหารสมองด้วย

7.สมองใช้พลังงานร้อยละเท่าไหร่ของพลังงานร่างกาย
คำตอบคือ  25 %
   สมองมีน้ำหนักเพียง 2 % ของร่างกาย  แต่ใช้พลังงานของร่างกายร้อยละ 25%

8.สมองมีเซลล์ประสาททั้งหมดเท่าไหร่
คำตอบคือ  100,000 ล้านตัว

9.การนอนหลับที่ดีจะทำให้สมองเก็บความจำได้ดี
คำตอบคือ  จริง
    การนอนไม่พอจะทำให้ทำอะไรได้ไม่ดี  ความจำลดลง  ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า นักร้อง ดารา จะพยายามนอนหลับให้มากไว้
เพราะทำให้จำบทเพลง บทละครได้ดียิ่งขึ้น  นักเรียนจึงควรนอนหลับให้มากพอในคืนก่อนสอบ

10.เซลล์สมองมีอายุยืนกว่าเซลล์อื่นๆ ของร่างกาย
คำตอบคือ  จริง
    เซลล์สมองจะมีอายุยืน เซลล์สมองส่วนใหญ่จะอยู่กับเราจนเราสิ้นอายุขัย

 
เรารู้จักสมองของเราดีแค่ไหน
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.