สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : aorchaweewan26@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

         ในคัมภีร์แผนนวดฉบับหลวงพระราชทานในรัชกาลที่ 5 และตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ของ พระยาวิชยาธิบดี(กล่อม)
รวมทั้งตำราแผนนวดฉบับอื่นๆ ได้กล่าวถึงลมซึ่งเกิดจากเส้นประธาน  กำเริบและมีอยู่หลายชนิดหลายอาการ
ตอนที่ 3
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประธานสิบกับลม
                                                                  


  
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อกันยายน 2555
( ติดตามในตอนที่ 4 )