บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย ตอนที่ ๕ วัดศรีจุ่ม (ดอยกิ่ว)
วัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ทำหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นที่พึ่งทางกาย ใจและสังคม ..
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สมพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการนวดไทยสำหรับแม่ก่อนและหลังคลอด
..ด่วน..รุ่นที่ 1  วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.2560 รุ่นละ 80 คนเท่านั้น(มีค่าใช้จ่าย) วันอบรมไม่ถือเป็นวันลา สอบถาม..นส.สรินทรทิพย์ เกิดแสง โทร. 089-664-7198 นส.ฉวีวรรณ แก้วจีน โทร. 080-660-1660, 02-412-3507-8
ตอนที่ ๓๐ การแพทย์แผนไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ (ตอน ๑)
บุคคลผู้ได้ชื่อว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดในการบุกเบิกการแพทย์และการสาธารณสุข แผนตะวันตกขึ้นในสยาม คือ นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley)..
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

เรื่องเด่นทุกวันพระ
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด