บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ ๗ วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ในการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย ใช้แนวคิดหลักศาสนาพุทธพรหมวิหาร ๔
( เมตตา กรุณา  มุทิตา อุเบกขา )..
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

วิจัยพบ "นวดไทย" ลดเกร็งกล้ามเนื้อขา
ผลการวิจัยพบว่า การนวดแผนไทยร่วมกับการรักษาด้วยยาคลายกล้ามเนื้อเกร็ง ช่วยคลายทุกข์ให้เด็กป่วยโรคซีพีได้ถึงร้อยละ ๔๑-๗๗ ..

ตอนที่ ๓๑ การแพทย์แผนไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๓ (ตอน ๒)
เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้หมอหลวงทั้งปวงไปหัด ปลูกทรพิษจากหมอบรัดเลย..
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

เรื่องเด่นทุกวันพระ
ดูทั้งหมด
ดูวีดีโอทั้งหมด
เสวนาสุขภาพวิถีไท
ชีวิตปกติ เพราะธาตุปรกติ
ตอนที่ ๑ : พื้นฐานอายุรเวทที่อินเดีย
ใครที่อยู่ในวงการแพทย์แผนไทยอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลของธาตุ เวลาเราเจ็บป่วย ธาตุในร่างกายเสียสมดุลไปพร่องไป เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างไร..