บทบาทวัดกับการแพทย์แผนไทย
ตอนที่ ๑๕ วัดตาลเดี่ยว จ.ชัยภูมิ
วัดได้ใช้หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้ค้นพบหลักความจริง อริยสัจ 4  มาเป็นหลักธรรม...
สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (สพท.)
403 ซอย 7 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900.
tel. 0-2589-4243  Fax. 0-2591-8092 E-mail : ftmat2560@gmail.com

แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

ขอเชิญฟังเสวนาสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ ๑๘
เรื่อง เห็ด เป็นอาหารและยา


ตอนที่ ๓๙ การแพทย์แผนไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอน ๑)
คัมภีร์ที่ชำระแล้วเหล่านี้ รวมเรียกว่า “เวชศาสตร์ฉบับหลวง” ซึ่งเป็นที่มาของตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ที่เป็นตำราหลักในการศึกษาเล่าเรียนของแผนไทยในยุคต่อมากระทั่งถึงปัจจุบัน ...
ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทย
2016-2017 Your Web Site Corporation. All rights reserved.

เรื่องเด่นทุกวันพระ
ดูทั้งหมด
ดูวีดีโอทั้งหมด
เสวนาสุขภาพวิถีไท
ชีวิตปกติ เพราะธาตุปรกติ
ตอนที่ ๑๒ : ถาม-ตอบ ในวงเสวนา(๒)
การมองให้เห็นว่า ธาตุสี่สิบสองแต่ละอย่างที่บอกว่าจัดเป็นธาตุดิน น้ำ ไฟ หรือลม แท้จริงแล้ว นอกจากถูกจัดเป็นธาตุสี่แต่ละอย่างแล้ว ยังมีธาตุอื่นอีกสามตัวอยู่ด้วย .